JORDSTRÅLNINGSCENTRUM

SVENSKA
JORDSTRÅLNINGS-
BÖCKER


SIDAN SENAST UPPDATERAD: 2020-05-03

 

Nedanstående böcker finns att köpa på postorder hos

ADANTE
jc@vingar.se
070-783 02 87
Postgironr: 410 89 43 - 4

Ta detta som tips!
Vi har i stort sett slutat med bokförsäljning.
Men du kan alltid maila och fråga ifall...

 

Arne Groth:

Slagrutan avslöjar naturens
matematiska hemligheter.


Vi har väntat med spänning och nu har Arne äntligen samlat och skrivit ner en liten del av sina många forskningsresultat och idéer i detta lilla kompendium med mycket spännande innehåll. Delar av häftet har bl. a. varit publicerade i tidningar som Slagrutan, Alphaomega, Utan Gräns och Gränsöverskridaren.
Här finner man bl. a. Arnes unika frekvenstabeller, som visar exakta matematiska samband mellan olika jordstrålningsenergier.
Häftet är ett "måste", inte minst för slagrutefolk! 


Allt är frekvenser, trappstegens magi, olika jordstrålningstypers slag per sekund och steg i Arnes tabell, många spännande matematiska samband och formler, Arnes frekvenstrappa med steg, slagfrekvens, pulsfrekvens och cm koppartråd för avstörning, chakranätens frekvenssamband, Cheopspyramiden, PSI-Gaia, Frekvenstrappans kosmiska bakgrund, Tonernas frekvenser.

25 A4-sidor. 

PRIS:   120:-

 

Arne Groth:

INTERVJU med ARNE GROTH
en av Sveriges främsta slagrutemän.
Av Eva Svensson /Jordstrålningscentrum
(har även varit ordförande i Svenska Slagruteförbundet)

 

Eva hade intervjuat Arne Groth hemma hos honom och av materialet har vi gjort detta häfte med kapitel om han mest intressanta specialområden plus ett kapitel där Per-Uno Fransson beskriver hur han  och Arne frekvensbestämde en för dem ny jordstrålningssort. Ibland förklarande skisser.
Kapitlen heter:
 - Sexkantfönster
 - Myrstackar
 - Labyrinter
 - Vattenådror
 - Jordströmmar
 - Underjordströmmar
 - Gravhögar
 - Leylinjer
 - Finsk Curry och Samiska nät
 - Chakranät
 - Kronchakranätet och regression
 - Traumaringar
 - Bakgrunden till "Finsk Curry"


43 A4-sidor. 

PRIS:   120:-

 

Thord Neumüller

Jordstrålning, vår hälsa och vår kultur

Thord berättar inspirerat om sin forskning och erfarenhet av jordstrålning, t ex om hur hälsan påverkas, då han specialiserat sig på att undersöka människors sängplatser. En lättläst bok. Även nybörjarinformation.

67 sidor. Både teckningar och bilder.

PRIS:   220:-

 

Thord Neumüller

På resa med pekare 
mer om jordstrålning

Thord berättar vidare om sina upptäckter och erfarenheter, bl. a från utlandsresor. Du kan läsa om Ölandsresan, Feng Shui, Afrika, Skottland, Island, Italien, Teneriffa och om några experiment.
66 sidor, teckningar och bilder.

PRIS:   220:-

 

Eva Olsson & Tony Eckardt:

Närkontakt med UFO.

Boken handlar bl. a. om 6-punktssystem (sexkantfönster, kristallfönster) och icketidstunnlar - öppningar till andra världar och dimensioner?

Eva och Tony sprang på sin fritid omkring och letade 6-punkts-system med slagrutor och en fältstyrkemeter, med vilken de kunde avläsa om fönstret var aktiverat eller inte. Vad vi vet är detta det enda hittills framtagna instrumentet som kan verifiera jordstrålningsfält. Uppfinnare är deras vän ingenjören och författaren Mikael Kvist. (Läs mer om Mikael på annan plats, författare till TIDKRIGAR-böckerna!)

Eva och Tony fick via Channie en karta över Åkersberga med ett antal sexkantfönster inritade. Efter förfrågan de några månader senare en tidtabell, som anger när fönstren var aktiverade, dvs. när energimängden avsevärt ökade i dem. Eva och Tony kunde konstatera att tidtabellen stämde. Aktiveringen sker med ojämna mellanrum. Detta faktum blev "spiken i kistan" för många UFO-tvivlare, hur kunde detta stämma?

Detta är naturligtvis mycket spännande även för slagrutefolk eftersom vi mäter det med slagrutan.

I boken står vad som hände en kväll när Jordstrålningscentrums Eva & Per-Uno med sin vän Börje Ekbladh (författare till "Den megallitiska yarden") var hemma hos Eva & Tony.

En parantes som inte står i boken, men under Svenska Slagruteförbundets årsmöte i Sätrabrunn 1998 hade bl. a Jenny & Per-Uno en kurs med över 50 slagrutegångare som deltagare, där bl. a traumaringar och sexkantfönster ingick. Jenny fick besked om att ett sexkantfönster i Sätrabrunn skulle bli "lite" aktiverat en stund efter midnatt, många kursdeltagare gick ut och kollade och fast de var ovana vid sexkantfönster kände många aktiveringen, som kom vid utlovad tid.

Varje fönster har olika tidpunkter för aktiveringen. Det inträffar när ett fönster här på Jorden "pekar på" ett fönster på en annan himlakropp.

Utomjordingar har också lämnat en ritning till en aktiveringsapparat, som alltså (i varje fall i viss mån) aktiverar fönstren. Vid Svenska Slagruteförbundets höstmöte i Hågelbyparken - Botkyrka 1997 kunde deltagarna själva konstatera att den fungerade när Tony & Eva demonstrerade. 

238 sidor, många bilder.

PRIS:   235:-


Leif Floberg:
Numera pensionerad professor, Tekn. Dr. Lunds Tekniska Högskola.
Han har alltid sagt vad han tycker,
även obekväma påståenden för övriga vetenskapen.

Floberg-farliga

56 sidor. 11 kapitel. 34 illustrationer.

SLUTSÅLD!

Floberg-kryss

64 sidor . 40 bildexempel på hur naturen påverkas av dålig jordstrålning.

SLUTSÅLD!

 

Thore Rosén

Strålning, som är farlig för allt levandeThore berättar inspirerat om sin forskning och erfarenhet av jordstrålning, t ex om hur hälsan påverkas, då han specialiserat sig på att undersöka människors sängplatser. En lättläst bok. Även
nybörjarinformation.

140 sidor.

SLUTSÅLD!

 

Dick Sjöberg:

Kan hälsan påverkas av naturens fält ?

Dick redovisar bl. a ett antal gjorda undersökningar av kontor m a p jordstrålning och hälsa. Även nybörjarinformation.

90 sidor, många kartskisser över både rum, hus och större ytor med iritade jordstrålningsfält. 

SLUTSÅLD!

 

Pehr Trollsveden:

LILLA PENDELBOKEN

En liten bok om PENDELN och dess magi! Hur du använder pendeln för att hela, spå och vägleda din framtid. Även bra som nybörjarinformation, så det är en utmärkt liten bok att ge bort i present, när du själv läst den.

A5-format.  

SLUTSÅLD!

 

Erik Welamson:

CURRYLINJER 
BERÖR OSS ALLA

I denna bok får du lära dig tekniken att hitta currylinjer och currykryss.
Ingen förkunskap krävs - bara lite nyfikenhet.

56  sidor, 14 kapitel, flera skisser.  

PRIS:   90:-

Mer om curry, hartmann, vatten och ley-linjer.
Kort om pendelns grunder och auran.

144 sidor. 

PRIS:   120:-

 

Bo Westling:

De flyttade flyttblocken

BWflytt.jpg (42014 bytes)

Bo har under ett antal år undersökt 1000-tals stora flyttblock och kommit fram till att många av dem har flyttats medvetet av forntidsmänniskor, vilket bl. a jordstrålningslinjer mellan stenarna samt fantastiska matematiska samband visar.

Skaffa gärna denna inspirerande bok och ut i naturen i dina hemtrakter och under semester-, svamp- eller bärutflykter håll ögonen öppna och leta "hönor" eller "upp-pallade stenar". Skicka gärna in information om det du hittar, en skiss på stenen, vilken sort (enligt boken) och var den finns, hur man kommer dit, så exakt longitud/latitud som möjligt. Hittar du några linjer genom stenen? Kunde du följa linjen och hitta andra stenar, markeringar, fornminnen? GPS-mätare är bra att ha med sig. Vi förmedlar resultat till Bosse.
SLUTSÅLD!

 

 

Mikael Kvist:

JORDENS KRISTALLNÄT

Särtryck av alla Mikaels artiklar i Alphaomega om jordens levande kristallnät (sexkantsfönster) och dess betydelse för global hälsa. 
Nya jordenergier kartlagda. 
Kollapsar linjerna dör samhället. 
Motpoler som möts.

16 sidor. 8 illustrationer.

SLUTSÅLD!

 

Cassandra Eason

MODER JORDS GÖMDA KRAFTER
Power of the Earth

En häftad pocketbok om Moder Jords gömda krafter!

SLUTSÅLD!

 

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM
SYNLIGGÖR DET OSYNLIGA !
Kontor:  
Stockholmsvägen 158,  187 32  TÄBY
Tel & fax:  08 - 510 110 25

E-postadress finns på vår förstasida.
http://jordstralningscentrum.se

Föredrag och kurser hålls centralt inne i Stockholm.

 

JORDSTRÅLNINGSCENTRUM
SYNLIGGÖR DET OSYNLIGA !
FÖRSÄLJNING AV
BÖCKER JORDSTRÅLNING
BÖCKER NATURVÄSEN
FÖRSÄLJNING AV ÖVRIGT
SLAGRUTOR, PEKARE, PENDLAR, PENDELSPRÖT, 
DE ENDA SVENSKA BÖCKERNA OM KINESIOLOGI MM
PLUS-MINUS & VATTENVIRVLARE 
PLUS & MINUS "2-poliga" vattenvirvlare, brickor mm.
BIOS
COLLAGEN
PURPURPLATTAN
D-VITAMIN & SELEN

TILL FÖRSÄLJNINGS-STARTSIDAN

TILL JORDSTRALNINGSCENTRUM

TILL ADANTE