FÖRSÄLJNING 
av bl a slagruta, pekare, pendel, böcker om slagruta och våra outnyttjade förmågor, balanserare för el- och jordstrålning,  luft- och vattenvirvlare, BIOS,  purpurplatta...
BIRGITTA KLEMO
KARTLÄGGNING & AVSTÖRNING

VAD  ÄR JORDSTRÅLNING?

FRÅGESIDA

GAMMALT:
Kunglig slagruteman,
Slagrute-majoren, ...

KURSER, HJÄLP,
FÖREDRAG

m.m. från
Sverige o Norge

Lina Stålberg
Ett möte mellan arkeologi och jordstrålning.
B-uppsats

x

Mest LÄNKAR:
SVENSKA, NORDISKA
UTLÄNDSKA
SLAGRUTE- 
FÖRENINGAR
FÖREDRAGS-
   HÅLLARE     
LEYLINES
PSI-SPÅR
SACRED GEOMETRY
LABYRINTER
MEGALITER
PYRAMIDER
FENG SHUI
SPACE CLEARING
SÄDESFÄLT-CIRKLAR
CROPCIRCLES
BÖCKER PÅ NÄTET

HÄLSO-sidorna

Traditionell vård:

- Svenska
- Engelska

Alternativt:
- Vatten 
- BIOS 
- PlusMinus
- Purpurplattan 
- Slagruta & Pekare
- Pendlar
- Magnetterapi
- Collagen
- Alternativt
- Förebyggande
- Sjukdomar & Symtom
- Elöverkänslighet
- Mobiltelefon
-
 Olle Johansson  
- Amalgam
 
- Allergi
- Recept
från hela världen,
även för allergiker
och vegetarianer

- Kloka ord 
- JiS
Jordstrålningssällskapet i Stockholm